Resultaten week 04
Wolfrath 1 Temaken Gemaakt Percentage Wolfrath 2 Temaken Gemaakt Percentage
Jan Schreuders 4.966   0.00% Cor Heinemans 1.818 1.280 70.41%
Hein Props 4.252   0.00% Wim Schepers 1.438 1.515 105.37%
Theo Lebens 3.450   0.00% Huub Houben 1.284 0.909 70.80%
Wino Hoven 2.017   0.00% Wolfrath 4 Temaken Gemaakt Percentage
Wolfrath 3 Temaken Gemaakt Percentage Peter op den Drink 1.947 1.351 69.41%
Arno Mewissen 1.627 1.419 87.24% Hank van Velzen 1.299 0.977 75.23%
Jan van Sloun 1.596 1.262 79.07% Thei Storken 1.500 2.650 176.67%
Hank van Velzen 1.299 0.843 64.91% Wolfrath 6 Temaken Gemaakt Percentage
Wolfrath 5 Temaken Gemaakt Percentage Hub Storken 1.036 1.000 96.53%
Twan van der Kort 1.600 1.806 112.90% Bart de Bruijn 1.000   0.00%
Huub Rouschen 0.666 0.452 67.81% Wim Schreuders 1.000 0.760 76.00%
Wil Verheyen 1.040 2.467 237.18% Ben Willems 0.700 0.605 86.38%
        Huub Rouschen 0.666   0.00%
Top 5 van week 04  
Speler Te Maken Gemaakt Percentage
1 Wil Verheyen 1.040 2.467 237%
2 Thei Storken 1.500 2.650 177%
3 Twan van der Kort 1.600 1.806 113%
4 Wim Schepers 1.438 1.515 105%
5 Hub Storken 1.947 1.351 69%